LÂM TRƯỜNG VĂN YÊN

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Khu phố 4- Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
Điện thoại : Ngày hoạt động: 17/12/1992 (Đã hoạt động 22 năm)
Tên giám đốc : Nguyễn Văn Nguyên