CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP VIỆT HƯNG, TỈNH YÊN BÁI

VIFOCO
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Điện thoại : 029 3713 481
Ngày cấp : 05/09/1998
Tên giám đốc : Mai Văn Hoàng