BAN QLDA "CHƯƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ MIỀN NÚI PHÍA BẮC THÀNH PHỐ YÊN BÁI"

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tổ 1, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Tên giám đốc : Trần Xuân Thủy